Cesta::: 

Rady a nápady  »  SOUTĚŽE  »  Vyhrajte víkendový pobyt v Českosaském Švýcarsku

Vyhrajte víkendový pobyt v Českosaském Švýcarsku

Podmínky soutěže:
1. Pečlivě si opište kód soutěže, budete ho potřebovat.
2. Objednejte cokoliv ze sortimentu na www.lavennis.cz.
3. Než odešlete objednávku, napište do poznámky v objednávce požadovaný kód. Bez něj nebudete do soutěže zařazeni.
4. Po zaplacení zálohou (případně na dobírku) Vám bude zboží zasláno během pár dnů.
5. Po ukončení soutěže vyčkejte na vyhlášení vítěze na našich webových stránkách.
6. Pokud se stanete výhercem právě Vy, budeme Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ihned po vyhlášení.
 
Hodně štěstí :-)
-----------------------
 
 
Pořadatelem je společnost Pytlíčky s. r. o., se sídlem Vítězství 62
405 02, Děčín XXXIII – Nebočady, IČ: 03699986.
 
1) Kdo se smí soutěže zúčastnit
Soutěží se mohou účastnit všichni uživatelé, kteří splní všechny body v Podmínkách soutěže (viz. výše), s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Pytlíčky s. r. o. (Lavennis) a jejich rodinných příslušníků.
 
 
Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
 
 
2) Práva a povinnosti výherce
Soutěž skončí 20. 12. 2017. Vyhlášení vítěze proběhne na webových stránkách www.lavennis.cz do 10. ledna 2018. Ihned s vyhlášením bude pořadatel kontaktovat vítěze. Komunikace ze strany pořadatele proběhne buď telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu
 
Soutěžící, který se stal výhercem, je povinen reagovat na výzvu pořadatele soutěže do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
 
 
Výhra je předána pořadatelem nejpozději do 30 dnů od vyhlášení vítěze, a to buď osobně nebo zasláním přepravní společností na kontaktní adresu. Tím je splněna povinnost předání výhry výherci.
 
3) Náhrada výhry
Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.
 
4) Ochrana osobních údajů
Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tuto skutečnost společnost Pytlíčky s. r. o. (Lavennis) respektuje. Zveřejní pouze jméno, příjmení výherce včetně města, ve kterém výherce žije. Pořadatel si vyhrazuje právo na fotografování výherce.
 
5) Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 
 
Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 
 
 
Logo
Naše zboží
 
 
Rady a nápady
 
     
 
 

Kontakt
 Email:   info@lavennis.cz