Obchodní podmínky

Dodání zboží

Doba dodání

Zboží obvykle expedujeme do 2-7 pracovních dnů.

Cena a platba za zboží

Jsme zakázková výroba. Každý objednaný polštářek vyrábíme na Vaše přání a teprve po objednání z Vaší strany. Obzvláště pokud budeme polštářek speciálně upravovat
 • výšivka na polštářku
 • výšivka na přání
 • jiná látka než je uvedená v eshopu
není možné odstoupit od kupní smlouvy a bude Vám účtována cena výrobku i v případě, že jej neodeberete.
Vyberete-li si zboží ze standardní nabídky, pokusíme se Vám vyjít vstříc.

Poplatek za dopravu zboží

Výši poplatku za dopravu zboží Vám bude nabídnuta před dokončením objednávky v sekci košík. Zohledněn je způsob platby (dobírkou či převodem) a finanční výše objednávky.

Budete mít na výběr z těchto možností:

 • Doprava spediční službou GLS. Cena 80,-Kč zálohová platba. 128,- Kč dobírka.
 • Výdej ve výdejním místě zasilkovna.cz. 48,- Kč zálohová platba. 68,-Kč dobírka. Odesíláme 1x týdně ve čtvrtek.
 • Výdej ve vzorkové prodejně v Děčíně. Zdarma.


Změna adresy pro dodání

Jestliže nastane situace, kdy budete potřebovat dodat zboží na jinou adresu než kterou jste uvedli v objednávce, tak nás kontaktujte, zavolejte na tel.číslo: +420 799 504 168 v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00 hodinou.

Převzetí zboží

Při přebírání zboží důsledně kontrolujte stav přebírané zásilky, v případě poškození zásilky proveďte o tomto s dopravcem záznam a neprodleně nás informujte.

Nákupní řád

Provozovatel:

Pytlíčky s.r.o.
VÍTĚZSTVÍ 62
405 02 DĚČÍN 33
IČO: 03699986, DIČ:CZ03699986
Spisová značka: C 36313 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Jsme plátci DPH.
Číslo účtu: 2100860453 / 2010 (Fio banka a.s.)
(dále jen prodávající)


Zákazník:

Fyzická či právnická osoba, která si závazně objedná zboží v elektronickém obchodě nebo osobně zakoupí. (dále jen kupující)

Objednání zboží

Zboží lze objednat:
 • skrze internetový obchod www.lavennis.cz
 • telefonicky (je třeba uvádět katalogová čísla výrobků) +420 799 504 168 v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00 hodinou
 • emailem (je třeba uvádět katalogová čísla výrobků) objednavky@lavennis.cz


Potvrzení objednávky:

Na základě závazného potvrzení objednávky kupujícím vzniká kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení telefonem, e-mailem nebo textovou zprávou ze strany prodávajícího. Toto je realizováno do 48 hodin po odeslání elektronické objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech vyžadovat platbu předem na účet. V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou.

Faktura (daňový doklad):

Spolu s odesláním zboží bude kupujícímu vystavena a odeslána faktura (daňový doklad), slouží zároveň jako záruční list.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, na tento stav bude kupující upozorněn. V případě, že na skladě nebude veškeré objednané zboží, bude kupujícímu na základě předchozí domluvy (emailem, telefonicky) zaslána pouze část, přičemž za doslání zbylé části nebude fakturováno dopravné. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dopravy. V ojedinělých případech (velké rozměry, hmotnost) je využito specializovaných dopravců a dopravné je účtováno individuálně po dohodě s kupujícím. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží v sekci košík.

Platba za zboží

 • Dobírkou, hotově - peníze jsou předány při převzetí zboží.
 • Bankovním převodem - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího - číslo účtu 2100860453 / 2010 Fio, variabilní symbol (VS) = číslo objednávky.
Zboží je distribuováno až po připsání celé částky na účet.

Zrušení objednávky:

 • Zrušení závazné objednávky kupujícím, je možné v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany prodávajícího.
 • Zrušení závazné objednávky ze strany prodávajícího je možné v případě, možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností. V případě, že tato situace nastane, kupující bude neprodleně kontaktován telefonicky či emailem a informován o situaci a bude mu nabídnut další postup.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a nedohodne se s prodávajícím na alternativní náhradě zboží či služeb, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás - písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět zcela nepoškozené a včetně veškerého příslušenství, na naší adresu s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně (ne dobírkou) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od smlouvy není možné u objednaných položek, které jsou vyráběny na zakázku. Tedy v případě, kdy je zboží individuálně upravené
 • výšivkou
 • výšivkou na přání
 • pokud zákazník zvolí materiál, který není uveden u výrobku v eshopu

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2018

Reklamační řád

Záruční doba

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně uvedeno jinak) na nové zboží a počíná dnem převzetí zboží.

Převzetí zboží od dopravce

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel, jelikož je nelze prokázat. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Předmět záruky

Vztahuje se na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Ohlášení závady a zásady při reklamaci

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně všechny vady, které zjistil. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nároky, které může kupující uplatňovat jsou následující:

 • dodání chybějícího zboží
 • dodáním náhradního zboží na základě domluvy s prodávajícím
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy


K reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

 • fakturu nebo jiný daňový doklad
 • vlastní reklamované zboží
Tyto náležitosti včetně vyplněného reklamačního formuláře, který Vám na požádání zašleme, posílejte prosím na adresu:

Pytlíčky s.r.o.
Benešovská 468/1
405 02 Děčín 2


Zasílání reklamovaného zboží

Upozorňujeme, že v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, nejsme odpovědní za jeho přepravu a případné škody při ní způsobené. Proto prosím berte na zřetel naše doporučení, že zásilka by měla být pojištěna a poslána doporučeně (to není totéž jako dobírkou).

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu s výjimkou přepravců a případů daných zákonem. Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží ke zpracování a vyřízení Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 
Logo
Naše zboží
 
     
 
 
Přihlášení
 
 

Kontakt
 Email:   info@lavennis.cz